Престилката – масонски символ

Apron SIПрестилката – личен символ на масона

Масонската престилка – знакът за започналата работа, тя е символ за чистота, добродетелност и масонът винаги трябва да се стреми да я пази такава, каквато е била когато му е връчена за първи път.

Престилката, като символ и атрибут, се използва още от древни времена . В мистериите на Египет и Индия престилки са били носени, като символи на свещеническа власт. Най-ранните китайски тайни общества, инките и ацтеките също са носели престилки.

В днешно време престилки се използват в много професии – медици, обущари, готвачи и др. Определено обаче в основата на този атрибут, като символ стои престилката на зидаря, който се препасвал с нея за да се предпази от искрите, които летели при обработката на камъка.

Престилката на свободния зидар е бяла, а белия цвят е символ на светлина, доброта, невинност, скромност и просветление. С цвета си тя символизира чистотата на масонския характер, той трябва завинаги да бъде чист спрямо всички, но по-специално за брат масон. С предоставянето на престилката Ложата приема посветеният като достоен. С нея и с нейната символика идва един от най-ценните и най-милосърдни подаръци – БРАТСКАТА ЛЮБОВ.

Масонската престилка има четириъгълна форма, което символизира традиционните четири елемента-огън, вода, небе и земя, както и четирите посоки на света-изток, запад, север и юг. Триъгълникът в горната част на престилката символизира числото три, което е велик масонски символ. Три са големите светлини в масонството – (Светия Закон, Винкела и Пергела). Три са колоните в храма – (Сила, Мъдрост, Красота). Три са стъпките за да влезеш в храма. Три са степените в масонството. Числото три е силен символ и в профанския свят; в Духовното – (отец, син и дух), във Времето – (минало, настояще и бъдеще), в Семейството-(баща, майка, дете), в агрегатните състояния-(твърдо,течно и газообразно).

Първите престилки са били изработвани от агнешка кожа, което допълнително засилва символиката на белия цвят, тъй като агнето във всички религии е символ на невинността. Интересна е и функцията на колана. При първите престилки на масони той е имал формата на змия. Змията е символ на мрака, на изкушението, на долните страсти, болката и предателството. Това трябва постоянно да ни подсеща, че мракът и злото са винаги около нас и винаги дебнат. Те могат да ни освободят от светлината на белия цвят и да ни потопят в мрака на профанското изкушение. Затова закопчалката на колана е отзад на гърба, за да оставим злото зад себе си.

Престилката е тази, която трябва както да ни предпазва, така и да не пропуска външни намеси в божественото изкуство. Тя не трябва да позволи на това, което няма място в ложата да прекрачи нейните граници. Ние го наричаме профанско. Заради тази иносказателност наричаме престилката Символ и по тази причина тя опасва всеки един масон, независимо от неговата степен, неговите символи и бижута. Тя е тази, която напомня най-важното – че животът на масона е активен и трудов. В крайна сметка всички символи, които са вплетени в престилката символизират една и съща идея – постоянна работа, било то над необработения камък или над себе си. Работа, която ни води напред. Напред към брега на бялата, като престилката СВЕТЛИНА.

Бр. Е.П.

Ложа Филипополис, 2015

За Масонството и Религията

Ще започна този градеж, като си позволя да цитирам няколко текста от документ – декларацията на ОВЛБ наречен - Декларация относно Свободното Зидарство и религията: „Свободното Зидарство не...

Close