За братството на пчелите

S13

Приликите между две от най-древните общества достатъчни ли са за да се направи заключението за съществуването на Велик Архитект на Вселената? Откъде пчелата знае фигурите на своя танц, когато показва на другите пчели на кое място е намерила хубава медоносна поляна. Откъде знае, че шестоъгълникът е най-оптималната пространствена структура, както по отношение на геометрията, така и по отношение на здравината? Защо голямото семейство работи много сговорно, а малкото семейство има лоша организация на работа, а пък съвсем малкото – загива? Това са въпроси на които всеки може да потърси своя отговор.

Темата е интересна най-малко заради тоталното биологично различие между сравняваните общества – масоните и пчелите. Приликите между тях са внушителни. Изводите са за всеки. Моят извод е категоричен. Създанията са различни, но Архитекта е един.

През 1653 г. в Ардените е открита гробница на династия от огромно значение — гробницата на крал Хилдерих I, син на Меровей и баща на Хлодвиг, най-известния и влиятелен владетел измежду Меровингите. В гробницата са намерени оръжие, скъпоценности и кралска корона и скиптър, каквито е естествено да има в гроба на монарх. В гробницата на Хилдерих има най-малко триста мънички пчели от чисто злато. Заедно с другите предмети, открити в гробницата, те са поверени на Леополд Вилхелм фон Хабсбург. По-късно обаче всички съкровища от гробницата на Хилдерих са върнати на Франция. Когато през 1804 г. е коронясан за император, Наполеон настоява златните пчели да бъдат пришити към наметката му.

Пчелата символизира труд, мъдрост, възпроизвеждане и послушание. Пчелата или кошера е масонски символ, който е по-малко разпространен днес, но е много популярен през 19-ти век. Символът може да бъде открит върху масонски престилки в Англия, Франция и Америка от онзи момент. Най-отгоре на престилката на Джордж Вашингтон е изобразен пчелен кошер. Аз самият разбрах това когато подготвях градежа.

Подтикнат да се поинтересувам детайлно от организацията на живот на едно пчелно семейство стана случайно. Един приятел разказваше, че е решил да отглежда два кошера пчели за да се занимава с нещо. В началото слушах повърхностно, но от един момент нататък все по съсредоточено. Чувах неща, които ме накараха да направя асоциации. Надявам се съпоставката, която ще изложа пред Вас да Ви бъде интересна.

Медоносните пчели живеят в многочислени семейства, съставени от 3 различни форми индивиди – пчелна майка, търтеи и пчели работнички. Три са също и основните степени в масонството. Този полиморфизъм (многоформеност) е резултат от установилата се строга специализация в пчелното семейство през неговата еволюция.

Трите форми индивиди се различават по своите анатомични и физиологични особености, по дейността си и по своята численост. Те обаче се намират в сложни биологични взаимоотношения и в тясно единство помежду си. В братството различията са на ниво отличителни знаци за различните степени и длъжности, а съответно и по дейностите които те изпълняват. Въпреки това обаче общота работа на градежа се извършва в единсто. Ето защо медоносните пчели се наричат обществено живеещи насекоми. Ние се наричаме масонско общество.

В пчелното семейство има само една майка. Майсторът на ложата е един. Пчелите кърмачки образуват „свитата” на майката и се грижат за нея, като предават млечицето чрез хоботчетата си направо в хоботчето на майката. През времето на живота и дават предимно мед, а понякога и тя самата смуче мед от килийките. По този начин чрез храненето пчелите направляват яйценосната дейност на майката в зависимост от условията вътре и вън от кошера. В ложата има сановноци, които подпомагат работата на майстора. Майстора и Съвета на сановниците направляват работата на ложата.

Майката може да живее до 4 – 5 и дори повече години, но е най – продуктивна през първите 1-2 години от своя живот. След това тя е вече физически изтощена. Семействата със стари майки не успяват да се развият добре за главната паша и дават значително по – малко мед и восък. Водени от инстинкта за осигуряване съществуването на семейството, пчелите сами се стараят да сменят старата си майка, като си отглеждат млада. Известно време може да има две майки – стара и млада, те могат да живеят и дори да снасят заедно. Регулярността при избора на майстор и сановници е подчинена на необходимостта от нови етапи в развитието на ложата.

Пчелното семейство не може да съществува дълго време без майка, както и майката не може да живее без пчелите. Останали без майка, пчелите се стремят да си отгледат нова майка.  Ложата не може да съществува без майстор, както и не може да съществува майстор на ложа без ложа. Майката не само снася яйца. Оплодената майка непрекъснато отделя от тялото си ектохормони, т.нар. майчино вещество, което представлява смес от секретите на жлези. Чрез майчиното вещество, майката играе важна регулираща роля в организацията на пчелното семейство. Тя самата разнася майчиното вещество при движението си в пчелното семейство, като то се възприема от пчелите работнички чрез облизване на тялото на майката или като полепва по тялото им при техния взаимен контакт. От качеството на майката твърде много зависи силата и продуктивността на пчелното семейство.

Майсторът на ложата е една от трите малки светлини. Със своя опит и знания, както и чрез своята комуникация той поучава и наставлява работата на братята.

Пчелите са не само работна сила – те направляват и контролират развитието и растежа на пчелното семейство процес. От качеството и количеството на храната, която дават на младите ларви, зависи дали от тях ще се отгледат пчели работнички или майки; те подготвят и извършват смяната на майката и естественото роене; те решават съдбата на търтеите, когато вече не са нужни. Новоизлюпените пчели почистват тялото си и укрепват физически. След това те се включват в работата на семейството. През този период младите пчели се опитват да летят и да опознават мястото, където се намира кошерът.

За живота в ложата от особена важност е ролята на майсторите. Техният опит като качество и количество е от решаващо значение за развитието на уменията на калфите и чираците. Решенията на Майсторите в ложата са ключови при работата на братята.

Организмът на пчелите-работнички е приспособен да изпълняват разнообразна работа. Благодарение на това пчелите извършват следните дейности: кърмачките хранят личинките и майката и се грижат за тях, затоплят или проветряват кошера и поддържат в него необходимата подходяща температура; летящите пчели събират нектар и цветен прашец, преработват нектара и съхраняват меда, носят в пчелното семейство вода; стражевите пчели защитават гнездото от всевъзможни врагове и от нападения на други пчели; строящите пчели чистят кошера, строят восъчни пити и т.н. Така пчелите извършват всичко, необходимо за запазване на семейството и за осигуряване на нормален живот в него.

Описанието e онагледен пример е за животът и работата в една ложа. Членовете имат строго определени длъжности и функции подчинени на общата работа.

Търтеи. Предназначението на търтеите е да оплождат младите неоплодени майки. Търтеите не изпълняват никакви други функции в пчелното семейство. Те обаче са биологически необходими, тъй като осигуряват размножаването и продължаването на вида. През своя живот те не изпълняват никакви други функции, защото органите им не са приспособени за работа. През август пчелите-работнички започват да изолират търтеите от питите с храна, след което ги изгонват от кошерите и те загиват.

Ще си позволя да оприлича търтеите с неработещите братя. Сигурно в много ложи има такива братя. Недобрият пример на такива братя е полезен за ложата. Ролята на този пример е да сплоти братята. Да се вземе решение в полза на ложата като недобрите прояви да бъдат прекратени, а работата на градежа да продължи в хармония.

Само една пчела не може да строи живота и да оцелее, както не могат и няколко. Необходим е критичен брой пчели в рояка/ложата, критичен брой взаимодействия, след което над рояка/ложата се създава единно информационно-енергетично поле – общественото съзнание. То установява връзка с всяка пчела и превръща пчелния рояк/ложа в общност, материално образувание с високо ниво организация. Планетата Земя е жив организъм, който представлява система от различни слоеве, светове, обединени информационно и управляеми от слоя на съзнанието на планетата.

В края на темата много искам да споделя люботитна историческа информация, свързана с почитта към пчелите назад във времето.

В Анадола е открита статуя на 10 000 години на Богинята-майка. Украсена е с жълт и оранжев кошер в стил диадема. В неолитното селище Чатал Хююк са открити рисунки на пчели, датиращи от 6540 г. пр. Хр, които образуват кръг над главата на една фигура на богиня. Това е създаване на първия по рода си “ореол”.

Шумерите, които се очертават като предците на организираното пчеларство, изобретили Апитерапия, или медицинската употреба на пчелните продукти като мед, цветен прашец, пчелно млечице и отрова.

Приемането на пчелата като символика в египетското общество се развива бързо и до началото на Първата династия, Египет е бил известен като “Земя на пчелата”. Фараонът е носил званието „Пчелар” и е имал пчела на видно място в своята орнамента. Освен това, египтяни използват меда като дар за боговете в задгробния живот, както и в процеса на мумифициране. В действителност, златото и черни хоризонтални ивици върху бюрото маската на Тутанкамон и други египетски одежди, са аналогични на окраските на пчелата .

Минойската и гръцката митология приемали свещената пчела като жизненоважен елемент на тяхното общество. Те изобразявали пчели върху статуите на техните най-важните богове и богини. Те също така разработи престижната позиция на жените пчелни шамани, наречена Мелиса, които по-късно прерастват в жрици, известни като на Сибили.
Ранната Католическа църква приема пчелата като символ на властта папите, доказателства за което може да се види във Ватикана.

В цяла Европа в повече от шестдесет града имат в хералдиката щит, който включва пчелите като част от своя шаблон.

Луи XII, 35-ти крал на Франция, е бил известен като “бащата на папата” и в неговия герб е включен кошер. Забележително е, че пчелата е предшественик на държавният герб на Франция. Усилията да имат пчелата в официална емблема на Републиката са били отхвърлени от Народната Конвенция поради убеждението, че “Пчелите имат Кралица”.

Мистичното течение в исляма, известно като суфизъм е поддържано от тайно братство, наречено Сарман, което означава пчела. Членове на организацията гледани тяхната роля като събиране на скъпоценната “меда” на мъдростта и запазване за бъдещите поколения.

Замъкът Рослин основан през 15-ти век е известен със сложна масонска символика. Символиката вградена в интериора и екстериора е многообразна и аз няма да се спирам на нея с изключение на факта, че на тавана на параклиса се намират два каменни пчелни кошера.

Бр.: Б.Б.

Ложа “Филипополис”

Кратко разсъждение за Числата

Бих искал да започна този Градеж с мотото на Питагоровата школа, а именно - „Всичко е Числа“. В тази простичка фраза е закодирано основното послание, което...

Close