За Братството и Хоросана

S7

Масонство, то е Братство под Бащинството на БОГА

Мнозина си мислим: „Ние живеем в единомислие“. Но това не разрешава въпроса. Ние никога не можем да живеем в единомислие, докато всеки мисли само за себе си. Мислим ли само за себе си, всякога ще има противоречия. Това, което става в обществото, става и в нашите чувства, мисли и действия.

За този градеж вземам 133 Псалом. (по слав.ред 132)

  1. Ето, колко е добро и колко угодно Да живеят братя в единомислие!
  2. Като многоценното онова миро на главата
    Което слязваше на брадата, брадата Ааронова,
    Което слязваше на полите на одеждите му, –
  3. Като Ермонската роса Която слязва на Сионските гори:
    Защото там е определил Господ благословение И живота до век.

Когато клетките в човешкия организъм се индивидуализират и всяка за себе си каже, че ще живее тъй, както си иска, то тя се превръща в ракова и е необходимо е лечение! Всички клетки трябва да разберат, че щастието на всяка една от тях зависи от общото състояние на организма. Затова е необходимо взаимно съгласие, здрава истински полезна връзка. Ако те живеят всяка за себе си, никога не ще имат благото на Цялото. Ще имат един прост, нищожен паразитен живот. Влязат ли да живеят в хармония и единство, в братство с другите, те ще опитат онова величие, което съществува в общата хармония на цялото в Бога.

И тъй, докато човек има свое определено място в Бога – той живее. Щом изгуби това място, той умира. Значи, в това отношение, смъртта не е нищо друго, освен това, че частта е изгубила своето място в Цялото. Нямам идеята относно думата „смърт“ в смисъл умиране на тялото, а като състояние, при което умът на човека се поврежда, и престава да мисли; сърцето му се поврежда, и то престава да чувства; смисълът на живота се изгубва. Да изгубиш смисъла на живота, това е най-ужасната смърт!

А какъв е смисълът в живота на Масона? – Един единствен да участва активно в реализирането проекта на Великия Творец на всичко видимо и невидимо – да гради храма на хуманността!!!

„Братя в ЕДИНОМИСЛИЕ”, според еврейското тълкуване – това са Царят месия и Главния свещенослужител. Месията е представен като РОСА, а Свещеникът като МИРО. Творецът и творението – Аз и ОТЕЦ ми Едно сме казва Христос на учениците си. (Йоан 14гл.10стих).

Най-важното изпитание в нашият живот е Братството, което включва и търпението и смирението. Братството е ХОРОСАНЪТ – СПОЙКАТА, която определя не само здравината на Градежа, но и без която той е неосъществим. Без истински братски отношения градежът е невъзможен.

Във 2ри стих на този Псалм се казва: „Като многоценното онова миро на главата, което слизаше на брадата Ааронова“. Всеки от нас има брада, но под „брада“ не се разбират само космите. Долната челюст, която е лост и символизира човешката воля, всъщност тя съставлява брадата. Значи лостът, чрез който човешката воля си служи, това е брадата. И тогава ние разбираме, че се говори за миро, което слиза именно върху този лост на човешката воля. По брадата на Аарон – той е бил главният управляващ в материално от отношение. Моисей е говорил с негово съдействие на народа. Докато Моисей е духовният водач, който разговаря с БОГА на планината Синай – символът на знанието, то Аарон е министър председателят който трябва да реализира това, което БОГ казва посредством и заедно с народа. Там по волевият лост се стича онова миро – Вдъхновението, Импулсът БОЖИЙ !

В 3ти стих на този Псалом четем: Като Ермонската роса, която слязва на Сионските гори: Защото там е определил Господ благословение и живота до век. Става дума за Сион или Ерусалим и за росата, която слиза от планината Хермон, което в превод на български е Ермонска роса. Хермон е планина в северен Израел. В този псалм се прави паралел на 2те части – Миро и Роса.

Братята ще живеят в МИР, ако Месията – символизиран с Росата и Главния свещенослужител – символизиран от Мирото, живеят в единомислие. Реализираният и Вършещият градежа – Първомайсторът и Чиракът, работят в екип. Връзката между нас следва да е хармонизирана система от ценности. Ценностите, които ни свързват обезпечават стремежа към благородство, великодушие и истинско самоусъвършенстване. Хоросана тази спойка е важната необходимост в градежа! Истинската братската връзка – ХОРОСАНА ни предпазва от слабостите ни и зависимостите ни, от нашите необработени страни. Връзката между нас е предпоставка за хармония между духовното и материалното и е насочена в обезсилване на предразсъдъците. Докато страхът и дребнавите дразнения създават условия довеждащи до състоянието на унизителната за всеки духовна нищета.

Казано е: ЛЮБЕТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ. Любовта с пари се не плаща и с Добро не се плаща. Любовта се възнаграждава с Любов. Всеки иска да бъде обичан, Всеки иска да бъде Любен. Това са два велики закона в света, които действат. Обичта закон на човешката душа и, Любовта закон на човешкия дух. Задачата на всеки от нас е да прояви Обичта и Любовта си, Толерантността си, и Братското си чувство! Да забърка качествен Хоросан и да го положи разумно в градежа на своя живот.

Казано е:„ЕДИН е вашият ОТЕЦ а ВСИЧКИ вие сте БРАТЯ“. В присъствието на онзи, който ни обича по Божествен начин, каквато и скръб да има, каквото и разочарование да преживяваме, те мигом ще изчезнат. Братската Любов е истинска и велика сила. Само Любовта може да прощава.

Когато брат ползва хоросан за връзка, той съчувства и се отнася така, както се отнася към себе си. Не се ли прояви това чувство, градежа не се получава!!! Физическата страна на Любовта е Правдата. Където няма Правда, няма Любов. Да бъдем справедливи, значи да знаем как да постъпваме при всяка своя мисъл, при всяко свое чувство, при всяко свое действие.

Справедливи да сме, то е да можем да бъдем Масони!

ЛЮБОВ е да помогнеш ЛЮБОВ е да дадеш:
на гладния – надежда, на сития – копнеж,
на силния – неволя, на слабия – кураж,
на веселия – милост, на тъжния – мираж,
на скромния – посока, на алчния – сърце,
на имащия – радост, на можещия – цел,
на гордия – утеха, на плахия – мечта,
на властника – боязън, на роба – доброта…
ЛЮБОВ е да раздаваш душата си без жал и мигом да забравяш кому, какво си дал!
Ако чакаш някаква отплата тук или отвъд, Само ще си прокълнеш съдбата някой път.
Ако ли пък продължиш нататък ти ще разбереш, че
ЩАСТИЕТО е в СВОБОДАТА да се РАЗДАДЕШ !

Бр.: Л.А.

123ти ден от 6013год.
(25.10.2012г.)

Коледна Благотворителна Акция

На предстоящи светли празници най -много се радват децата. Тези, които са болни или оперирани имат най-много нужда да се срещнат с Дядо Коледа. Преди време бяхме...

Close