Чакрите и Великия Архитект

7Chakras

 ЧАКРИТЕ И ВРЪЗКАТА НИ С ВЕЛИКИЯТ АРХИТЕКТ НА ВСЕЛЕНАТА

Много хора смятат, че материалният свят и физическото тяло са единствената реалност, която съществува, защото това е единственото което могат да видят с нашите физически сетива.

Още в Древността е имало мистични училища за подпомагане на посветените да изследват мистериите на живота. Тези училища са процъфтявали в места като Египет, Тибет и Персия, и се смята, че имат своите корени в Атлантида . Точно там търсачи на истината са били обучавани да развиват своите психични и духовни способности чрез специални техники, упражнения и посвещения.

Едно от най-важните посвещения или ритуали от преди хиляди години все още съществува и днес. Той е наречен “Първият Посвещаващ обряд,” или “Великият Посвещаващ обряд” от древните египтяни и участва в тонизиране на чакрите със специални песнопения и звуци (Мантри). Този ритуал се провеждал в полунощ на различни места, като например езерото Сакрет в Карнак или в специална стая, която е съществувала под Сфинкса. Резултатите от това посвещение са дълбоки и трайни за всички, които вземат участие в него.

Египтяните са определили чрез своята изключителна духовна практика седем основни комплексни системи, които свързват нашия микрокосмос с външния макрокосмос. Това са тъй наречените чакри, посредством които енергията протича навътре или навън от тялото. Когато са развити те се въртят като колело, в посока на часовниковата стрелка.

Чакрата е център на активност, която приема, асимилира и изразява енергията на живота. Думата „чакра”, преведена като „колело” или „диск”, се отнася до въртящата се сфера на биоенергетичната активност, еманираща от ганглиите на грьбначния мозък. Шест от тези колела са наредени едно под друго в колона от енергия, която се простира от основата на гръбначния мозък до средата на челото, седмата чакра е извън физическото у човека. Шестте главни чакри са свързани с основните състояния на съзнанието. Чакрите се описват като енергийни центрове в гръбначния стълб, започващи от основата на гръбначния стълб и придвижвайки се нагоре към черепа.

В Библията, „В откровението на Йоан”, чакрите се споменават като седемте черкви, или седемте златни свещи още като седемте лампи, седемте книги, седемте светлини. В метафизиката за тях се говори като седем човешки темперамента, седем типа хора. Най-важното като получим знание за чакрите е да придобием по-голямо познание за себе си и за нашата божественост. Както казва Йоан в Библията, седемте чакри или черкви, за да станат те седем златни свещи, то ние трябва да станем Божията Лампа! Трябва да ни е ясно, че Духовното или още така нареченото Христос, Буда, Кришна или Мохамед, Богът или Богинята у нас са интегрирани и балансирани. Когато съумеем да постигнем това и успеем да вдигнем на по-високо ниво качеството на всяка една от чакрите, запушалките се отварят и те стават седем лампи, които светят.

Човешката душа носи знака на Бог. За да постигне това, човекът трябва да се освободи от негативното си его, наречено още подценяване, или себеподцeняване, нисши страсти, страх, разделяне, себелюбие, фалшиви богове, дисбаланс и др.

Ако не съумеем да го постигнем и позволим на тези негативни аспекти да ни ръководят, тогава вместо да имаме Божия знак, ние ще носим знака на Звяра! И вместо да укротим звяра у нас, ние ще позволим на Звяра да ни ръководи; в такъв случай, седемте чакри ще бъдат не седем лампи, а ще станат седем чуми или ще се превърнат в седем смъртни гряха. Ако искаме да станем осветени от Бога, отварянето на нашите чакри и тяхното усъвършенстване става не само предварително, но и задължително условие.

Първата чакра е разположена в корена на гръбначния стълб. Енергията, която протича през този център е изключително мощна. Усновните функции на първата чакра са свързани със силата, прочистването и утвърждаването на жизнената енергия. Това е центърът на Майката Земя! Тази чакра се управлява от планетата Сатурн, която е свързана с костите, сигурността и структурата. Хората, свързани здраво сьс земята, имат силно чувство за това кои са, какво са и къде се намират, те знаят как да постигат своите цели и да живеят добре. Неправилното използване на тази божествена енергия създава опозита – смъртния грях, наречен – САМОЛЮБИЕ (АЛЧНОСТ).

Втората чакра е разположена в гръбначния стълб в близост до половите органи и е център именно на сексуалната енергия. Тя влияе върху целия ни живот, мисли, действия и поведение. Тази чакра е центърът на сексуалната енергия или по-точно- центърът за умереност в сексуалното общуване, най-важното е, че тук се намира и центърът за подбиране на правилните хора. Когато хората се отдадат на чувствени удоволствия, усещането им за реалност започва да се ограничава само до използване на 5-те сетива, и тогава, на това ниво те смятат, че нещата са реални, защото ги чувстват, но ако те останат на това ниво, и не се развиват, постепенно се пристрастяват кьм наркотици, алкохол и секс, което води до появата на смьртният грях – ПОХОТЛИВОСТ!

Третата чакра, която се намира в областта на слънчевия сплит е център на идивидуалното Аз. Тя е вихрен център на волята, силата и себеутвърждаването. Изключително свързана с личните водачески способности, чар и обаяние. Когато не използваме правилно третата чакра ние развиваме опозита ѝ –ЛАКОМИЯТА – (смъртен грях). Лакомите хора са нещастни, и търсят мимолетно удоволствие в погльщането на големи количества храна.

Четвъртата чакра е разположена на коста в средата на гръдния кош. Тя е смятана за център на любовта – състоянието, в което изоставяме егоцентризма и осъществявяваме лична връзка със заобикалящия ни свят. Сърдечната чакра държи баланса на всички енергии и е необходимо да имате тази чакра балансирана, за да се преместим в по-висше съзнание. Тя се свързва с емоцията, състраданието, любовта и добрия начин на живот. Безграничната любов е противопоставена срещу конвенционалната любов; Винаги, когато даваш любов ръководи се от принципа, че не чакаш награда, че най-голямата награда за тебе е другият да се чувства добре.

Петата чакра е разположена зад средата на гърлото. През нея преминават енергиите предназначени за по-висшите функции на творчеството, комуникацията и изобщо себеизявата. Ако човек има добре развита пета чакра той умее да влияе, да убеждава, да говори дълбоко, вълнуващо и магнетично. Тази чакра е свързана с Божието Слово, както Бог е говорил и се е появил света. Тази чакра ни учи, че е важна и силата на думите в това, което казваме на себе си и на другите. Ние се учим на силата на езика, ние можем да изградим себе си или други хора с позитивни утвърждения или да се унищожим като говорим лошо за себе си или другите.

Шестата чакра се намира между веждите и е средище на паранормалното зрение и висшия интелект. Това е така нареченото Трето Око. Когато то е отворено човек може ясно да вижда миналото, настоящето и бъдещето. Да можеш да виждаш не с очите си, а с ума си. Тук се намира центьрьт за усъвършенстване на съзнанието. Чакрата се управлява от Нептун. За да укрепим тази чакра трябва да опознаем себе си като духовно сьщество, също така и другите пет чакри трябва да са в баланс, иначе виденията ни ще са хаотични. В нашето подсъзнание се намират отговорите на всички въпроси, които имаме. Тези отговорите обаче не крещят и за да стигнем до тях трябва да се заслушаме внимателно в нашия вътрешен глас, в нашето подсъзнание, наречено още БОГ.

Седмата чакра е разположена на темето на главата и е център на космическото съзнание-състояние на абсолютно осъзнаване и сливане с Великия Архитект на Вселената. Това е чакрата на съзнанието и правилно отношение кьм Бога. Това е чакрата на истинското освобождаване, на трасформация и търсене. Ролята на тази чакра се онагледява с действието на хипофизната жлеза, чиито хормони, комуникират с останалата ендокринна система. Свързана е с централната нервна система чрез хипоталамуса. Планетата, която управлява тази чакра е Уран. Опозитьт при затваряне на тази чакра е ГОРДЕЛИВОСТТА. Егото е много опасно за пробуждането на тази енергия, която още се нарича Кундалини. Човек трябва да пребори егото, за да се слее с тази небесна сила.

Кундалини се отнася до пасивната мощност или енергия присъстваща във всяко човешко същество и лежи като увита змия в етерното тяло, в основата на гръбначния стълб. Първото споменаване на змията в Библията е в глава трета от книгата Битие, където тя е тясно свързана с плодовете на дървото за познаване на Доброто и Злото и отхапването на този плод от Адам и Ева. В едно от многото възможни тълкувания и по-специално в тази алегория, змията е самата енергия – Кундалини, а дървото е съзнанието и неговите превозни средства, при които тази сила е активна. Заедно те представляват творческа сила, макрокосмическата-Космоса и микрокосмоса в човека. С поглед към Битие, глава 28, имаме съня на Яков, в който той вижда стълба, която отива от земята към небето, към престола на Бог, по-известна като “стълбата на Яков”. На стълбата Яков вижда ангели, които се качват и слизат по нея. Когато Яков се събужда, той описва опита си като “дом Божий, врата небесни”, защото Господ беше там. Значимостта на стълбата е да символизира гръбнака/гръбначният мозък, който има 33 прешлена и изглежда точно като една стълба и се извисява от основата на гръбнака по целия път до върха на главата.

Всички религии по света имат тази истина, която се крие в тях; и това е в най-добрия ни интерес да изпитаме радостта на себереализацията чрез медитация и набирането на нашата кундалини енергия.

Библията казва, че не знаете ли, че вашето тяло е храм на живия Бог, Лука:17:20,21. Ние сме храма на Соломон и имаме ясна представа за стълбата към по-висше съзнание.

Седмата чакра е нашата връзка с духовната ни природа и способността ни да позволим на своята духовност да се превърне в неотделима част от физическия ни живот и да ни води. Енергийната ни система като цяло се оживява от нашия дух, а седмата чакра е програмирана да се стреми към интимна връзка с Божественото. Тя е чакрата на молитвата. Тя е и, хранилището на енергията, натрупана чрез благочестиви мисли и дела, чрез вяра и молитва. Тя ни дава възможност да придобием вътрешна осъзнатост чрез медитация и молитви.

Седмата чакра олицетворява нашата връзка с трансцендентните измерения на живота. Енергията на седмата чакра влияе на енергията на главните системи на тялото: централната нервна система, мускулната система и кожата. Седмата чакра съдържа енергията, която поражда предаността към Великият Архитект на Вселената, вдъхновението и пророческите мисли, трансцедентните идеи и мистичните връзки. Седмата чакра съдържа най-чистия вид енергия на благодатта или прана. Тази чакра складира енергията, произвеждана чрез молитва и медитация, и съхранява нашата способност да виждаме символно. Това е енергийният център на духовното прозрение, въображението и интуицията, отиващи далеч отвъд обикновеното човешко съзнание. Това е мистичното царство, измерението на съзнателната връзка с Божественото. Вярата в Божественото присъствие и всичко, което тази вяра олицетворява . Енергията на седмата чакра ни мотивира да се стремим към интимна врьзка с Божественото във всичко, което правим.

Както Майстер Екхарт е казал в „Душата и Богът са едно”, крайната цел на мистика е единението: „Бог е любов, а който обича Бога и Бог е в него.” В своя стремеж кьм единение с Божественото, ние искаме всички физически, психологически и емоционални „илюзии” да бъдат отстранени от нашия живот.

Животът е най-великата тайна и само тези, които преминат успешно чрез своите изследвания и проверки, ги тълкуват правилно и извличат същността на опита от тях, постигат истинско разбиране.

Духовното просветление е цел, към която всеки трябва да се стреми. A духовно развит или просветлен човек влияе на света около себе си в чудни начини. Когато станете просветени, душата ви ще стане една красива светлина за другите.

В ПРОСЛАВА НА ВЕЛИКИЯ АРХИТЕКТ!

Бр. Х. Т.

Ложа Филипополис

Брациговският дюлгерски еснаф

Брациговският дюлгерски еснаф или "Опознай себе си!" Този градеж е вдъхновен от думите, които всеки нов брат чува при приемането си. Тогава всеки от нас чува...

Close