История

ИСТОРИЯ НА РЕГУЛЯРНОТО БЪЛГАРСКО МАСОНСТВО

1958 – Подписване на Магна Харта и създаване на Обединени Велики Ложи на Германия (ОВЛГ)

1990 г. – ОВЛГ внася Светлина във Великата Ложа на Югославия

1992 г. – Великата Ложа на Югославия внася Светлина в три български Ложи: „Светлина”, „Сговор” и „Заря” и Светлина във ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА БЪЛГАРИЯ, формирана от въпросните Ложи. За Велик Майстор е инсталиран НУ Брат Георги Крумов.

1992 г. – Ложа „Лесинг към пламтящата звезда” – Ориент Мюнхен от състава на Великата Ложа на ССПЗ на Германия (съставна на ОВЛГ) създава депутационна Ложа “Зора” в Ориент София

1992 г. – В Ориент България започват да функционират ко-масонските структури „Хуманитат”, „Правата на човека” и Великия Ориент на Франция.

1994-1995 г. – Великата Ложа на ССПЗ на Германия (съставна на ОВЛГ) учредява Ложите „Светлина”, „Сердика”, „Зора”, „Заря” и „Черноморски приятели”, работещи на територията на България.

1995 г. – Група Братя от формираната през 1992 г. Велика Ложа на България индивидуално преминават в Ложите „Светлина”, „Сердика”, „Зора”, „Заря” и „Черноморски приятели”.

1996 г. – В Ориент България започва да функционира т.нар. Велика Ложа за мъже и жени

1997 г. – Великата Ложа на България избира и инсталира за Велик Майстор НУ Брат Стоян Райчевски.

1997 г. – Великата Ложа на България избира и инсталира за Велик Майстор НУ Брат Янко Бонев (към края на календарната 1997 г.)

1997 г. – Обединените Велики Ложи на Германиа внасят Светлина във ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА ССПЗ НА БЪЛГАРИЯ. За Велик Майстор е инсталиран НУ Брат Иван Ставрев.

2000 г. – Великата Ложа на ССПЗ на България избира и инсталира за Велик Майстор НУ Брат Борислав Сарандев.

2000 г. – На 24 декември Великият Майстор НУ Брат Борислав Сарандев приспива 5 Ложи от Състава на ВЛ на ССПЗБ на България: “Светлина”, “Заря”, “Сердика”, “Черноморски приятели”, “Асен Златаров”, както и 25 Братя

2001 г. – 23 април – ОБЕДИНЕНИЕ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКАТА НА ССПЗ НА БЪЛГАРИЯ. Обединителният протокол е подписан от НУ Брат Янко Бонев и НУ Брат Борислав Сарандев. Името на обединената Масонска структура е ВЕЛИКА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ. Велик Майстор – НУ Брат Борислав Сарандев. Заместник Велик Майстор – НУ Брат Янко Бонев.

2001 г. – 8 май – Висшият Масонски Съд изключва 5 Ложи: “Светлина”, “Заря”, “Сердика”, “Черноморски приятели”, “Асен Златаров”, както и 25 Братя

2001 г. – Учредява се т.нар. „Велика Ложа на ССПЗ в България”, ръководена от г-н Володя Лозанов

2003 г. – От т.нар. ВЛ на ССПЗ в България в състава на ВЛ на ССПЗ на България са регуляризирани 8 Ложи: “Светлина”, “Македонска зора”, “Пълдин”, “Сердика”, “Акад. Михаил Арнаудов”, “Светлината на Траките, ”Кабиле” и „Заря”

2004 г. – На свое Редовно отчетно-изборно събрание през ноември ВЛ на ССПЗ на България избира и инсталира за Велик Майстор НУ Брат Петьо Пенков. Името на Великата Ложа е променено на ОБЕДИНЕНА ВЕЛИКА ЛОЖА НА БЪЛГАРИЯ (ОВЛБ), съгласно обединителния протокол от 2001 г.

2006 г. – От т.нар. ВЛ на ССПЗ в България в състава на ОВЛБ е регуляризирана Ложа „Перлата на Сливен” (индивиди)

2008 г. – На свое Редовно отчетно-изборно събрание през ноември ОВЛБ избира и инсталира за Велик Майстор НУ Брат Григорий Вазов.

2010 г. – Създава се структурата „Велика Ложа на България”, ръководена от г-н Савино Батанов.

2011 г. –  От т.нар. ВЛ на ССПЗ в България в състава на ОВЛБ е регуляризирана Ложа „Августа Траяна” (индивиди)

2011 г. – На свое Редовно отчетно-изборно събрание през май ОВЛБ избира и инсталира за Велик Майстор НУ Брат Иван Сариев.

2012 г. – От т.нар. ВЛ на ССПЗ в България в състава на ОВЛБ е регуляризирана Ложа „Сговор” (индивиди)

2015 г. – Единение – Великата Ложа (ВЛССПЗ в България) взема решение за саморазпускане и преминаване в състава на ОВЛБ, като самият ритуал на единение се извършва с церемония на 20 Юни 2015. С това, регулярното българско българско масонство наброява повече от 3700 члена, разпределени в 123 Ложи.