Химн на ОВЛБ

Химн на Обединена Велика Ложа на България

Ние сме на земята солта,
Ние сме на земята пръстта,
Ние градим, ние творим,
С нас не ще да загине света.

Братски кръг е с пергел очертан,
Мъдрост царува в нашият храм,
Силата ни е в делата,
Увенчани от Красота.

Музика и текст: ВУСтЗВМ Бр. Теодор Мусев – органист