Флаг на ОВЛБ

Знамe на Обединената Велика Ложа на България

Знамето на Обединената Велика Ложа на България е проектирано във формата на хоругва (старобълг. хорѫгы, гр.σκη̃πτρον – „жезъл“, „знаме“; производно от χoron „величие, могъщество; воинственост, храброст; титла”, χoroŋɣo toose „голяма власт“, със специализация на значението „власт“; символ на властта, insignia; „знаме, жезъл“).
Основният цвят на Знамето е светлосиньо – цветът на Йоановото (тристепенното) масонство.

В центъра е положен Гербът на Обединената Велика Ложа на България, а в основата е изписано „Обединена Велика Ложа на България”.

Знамето е обрамчено от две тъмносини ивици в цвета на Европа, символизиращи двете колони на Храма на Соломон. В тяхната основа е изобразен Мозаечният под – символ на на светлината и тъмата, доброто и злото като началото на света. Той е израз на поредица успехи и неуспехи, радост и скръб и вечната полярност, съпътстваща нашия стремеж към съвършенство.

Композицията завършва с българския национален флаг, който увенчава знамето на Обединената Велика Ложа на България.

Автор на проекта, създаден през 2001 г., е НУСтВМ, склуптора Бр. Янко Бонев.