Свобода, Равенство и Братство

libertyequalityordeathВсички братя знаем, че тези три думи са девиза, с който се идентифицира Масонството. И това не е случайно. Макар да произхождат още от датирането му, тяхната сила е непреходна и днес.

Първата от тях е може би най-важната и определяща, както в Масонския, така и в профанския живот, а именно думата свобода. Когато през юли 1789 година в Париж избухва Френската революция, светът за първи път чува думи като демокрация, равенство и свобода. Тази революция бе отговорът, чакан векове, под привилегиите на монархията. За първи път е изготвена политическа реч, която поставя хората като главно действащо лице.

Когато се говори за свобода, се говори за най-високите ценности на демокрацията, народния суверенитет и равенството в правата на всички граждани, универсалното гласуване, човешките права, свободата на печата, свободата на вероизповеданието, икономическата свобода и други. Свободата, трябва да се осъществи чрез освобождаване от потисничеството и експлоатацията – главна предпоставка за свободния дух и индивидуалната реализация. Това от своя страна, ще допринесе за развитието и на други духовни добродетели.

Скъпи братя, коя е целта, към която всички ние сме се отправили? Не е ли мирната наслада от свободата и равенството, царуването на тази вечна справедливост, която представлява вечния небесен Йерусалим?

Искаме ред на нещата, при който всички благодетелни и щедри страсти са стимулирани от законите; искаме да заменим егоизма за морал, честта за честността, благоприличието за задължението, тиранията за върховенството на разума, суетата за величието на душата, изграждането на храмове за добродетели и гробове за пороците. Това са идеалите, които ни позволяват да усетим общото щастие на хората.

Искаме да усетим предназначението на човечеството, да дадем вяра за живот на нашите философски идеали, да освободим провидението от дългото властване на безнаказаност и престъпност и да следваме дадената клетва за борба с тираните и тиранията.

Първото правило на нашето Масонско поведение, трябва да бъде непрестанното поддържане на масонския девиз . Трябва да обхванем и развием всичко, което спомага за насърчаване на обичта към родината, изчистването на добрите традиции, да се образова духа, да се насочи страстта на човешкото сърце към обществения интерес.

Масонството е светилището на истината. В него живеят и пребъдат най-високите идеали на братята Масони основатели на Републики и разрушители на тирани и тирании. Масонското учение е не само символичен труд, то е учение на свободните хора, които непрестанно дори и в профанския си живот се стремят към най–благородните и истински идеали на човечеството. Борят се със собственото несъвършенство, борят се срещу пороците, невежеството, суеверията, грешките, злото и дори тиранията и фанатизма.

Познанието на символизиращите степени не дава на човек само познанието за историята на човечеството. Степените дават свободата и равенството, от което всеки един от нас има естествена нужда. Ударите от чука на Масонството не са да вдигат само шум, а за да насочат волята и да усъвършенстват нас хората в работата и борбата за свобода, равенство и братство.

Свободата е един от трите принципа, които формират еманципиращия и регенериращ девиз на Масонството. Моралният свят, дори много повече от физическия, изглежда пълен с контрасти и енигми. Природата ни казва, че човекът е роден за да бъде свободен, а опитът през вековете ни е показал поробения човек. Правата са му изписани в сърцето, а смирението е написано в историята. Всички Масони, които са създали история, са премахвали робството и са издигали храмове на свободата. Робството е най-лошата проява на инстинкта за унищожение; това е в противоречие със законите на Великия Архитект на Вселената, защото първото право на човека е свободата. Днес свободата не бива да бъде ценност, тя трябва да бъде догма.

Равенството е един от фундаменталните принципи на Масонството. То трябва да присъства в нашите работилници, като една постоянна величина. Знанието и вярата, че всички сме равни, ще помогнат да се премахнат бариери, разногласия и борби за дискриминация под понятия като: възраст, религия, произход, социално и икономическо положение. Формирането на равенството е крачка напред към истинското Масонско съжителство. Лично за мен, Масонството е училище за духовно развитие въз основа на множество добродетели, където равенството е в основата на братската любов, която категорично отрича пороци, нечужди за никой профан: интриги, нелоялност, алчност и клевета.

Доктрината на Масонското равенство е, че ние всички сме деца на един Велик Баща – Великият Архитект на Вселената, закърмени с братска любов и всеотдайност един към друг.

За братството човек може да говори много, но да го почувстваш е нещо уникално. Братство може да се осъществи чрез сигурност, доверие, взаимопомощ, солидарна отговорност и разбирателство между хората.
Човекът по природа е социално същество. Хората не сме острови. Свободата, равенството и братството изграждат трилогията на солидарността – човек Е или означава връзка с останалите.

Масоните ни учат да вървим по мозаична настилка, с черни и бели квадрати, което е един красив символ на многообразието, породено от двойствеността. Но над този дуалистичен поглед на живота е олтара, символ на издигането на нашите мисли. Тук ние се учим да различаваме два вида от човешкия характер . Единият – подъл, жесток, който изолира човека от близките му, който търси собственото си добруване на цената на останалите. Другият – щедър, милостив, който смесва нашето щастие с щастието на всички, който свързва нашата слава с родината. Първият ражда потисници и тирани, а вторият- защитници на човечеството, които се борят за универсалното братство .

Свободата , равенството и братството са основните принципи, които стимулират човек да бъде в служба на народ и родина, да внесе в света ценността на познанието и да може, избран по воля на братята си, с гордост да се нарече свободен Масон.

В заключение ще цитирам, част от Масонската конституция, където се казва: В очите на Масоните всички последователи са равноправни, без значение на разликите били те национални, расови, религиозни, на разликите в богатството, званието и положението. Всички ние работим за утвърждаване принципите на всеобщ морал, еднакво приемлив за всички народи, във всички условия. Всеки Масон е свободен и се ръководи само от повелите на своята съвест. Но във времена, когато моралните устои на съвременния профански живот са меко казано разклатени, ние братя, сме длъжни да защитим нашия девиз, да утвърдим неговите идеали, да го съхраним и въплътим в нашите семейства.

В прослава на Великият Архитект на Вселената !

Бр. М.А.

Ложа Филипополис 2016

Земенски манастир

Земенски манастир и църквата "Св. Йоан Богослов". Църквата "Св. Йоан Богослов" се намира на около два километра от центъра на гр. Земен, който е разположен от...

Close