Връзки

ОБЕДИНЕНА ВЕЛИКА ЛОЖА НА БЪЛГАРИЯ

Откога датира нашето братство? – От момента на Сътворението до днес – всеки ден. А чарът на всяко Начало е скрит в тайнството на зачеването и след Раждането се превръща в списък от родители, роднини, дати и събития.

http://www.grandlodge-bulgaria.org

Horn Eye ЛОЖА “ОКОТО НА ХОР”, Патентен N: 51

Богът с глава на сокол Хор бил син на Изида и Озирис и древните египтяни го наричали “Хор, който управлява с две очи”. Дясното му око било бяло, представляващо Слънцето, а лявото – черно и олицетворявало Луната.

http://www.okotonahor.org

Phoenix Lodge ЛОЖА “ФЕНИКС”, Патентен N: 55

„ …ФЕНИКСЪТ излетя. И никой смъртен не може да го спре. Лети към СЛЪНЦЕТО, защото само той може да го гледа право в очите…”

http://lodge-phoenix55.org

UGLE UNITED GRAND LODGE OF ENGLAND

Freemasonry means different things to each of those who join. For some, it’s about making new friends and acquaintances. For others it’s about being able to help deserving causes – making a contribution to family and society.

http://www.ugle.org.uk