За спойката помежду ни

S4В краткото си изложение искам да Ви провокирам, като наблегна на спойката помежду ни – ХОРОСАНА .

В строителството Хоросанът се използва като спойващо вещество, получаващо се чрез смесване на три компонента – пясък, гасена вар и вода . След правилното смесване на трите компонента той се превръща в качествена , твърда и издръжлива спойка.

За първи път ХОРОСАН се е използвал в област Хорасан в Източен Иран, откъдето идва и името му в българския език и датира от 2900 пр.н.е.

В Масонството ХОРОСАНЪТ e спойката между всички братя. Градежът на който ние градим ще бъде частично изпълнен без наличието на Хоросан. Както в строителството хоросанът се получава от три компонента, така и на нашия градеж са необходими , Човешката Любов, Толерантността и Братското чувство.

В един градеж, в един зид няма идеални камъни, дори и най – необработеният камък, запълва и си намира точното място в градежа.

Хоросанът, спойката е същността на Братството, защото без истинските братски отношения, градежът е невъзможен . Връзката между Братята трябва да е хармонизирана система от ценности. Ценностите, които ни свързват, обезпечават стремежа ни към самоусъвършенстване. Истинската братска връзка ни предпазва от слабостите и запълва празнините по нашите необработени страни.

Когато има здрава връзка между нас, когато положим правилно Хоросана и обединим Човешката Любов, Толерантността и Братското чувство в едно. Всеки един от нас Братя, ще чувства и ще се отнася така с другия, както би се отнесъл сам със себеси. Не се ли появи това, значи в компонентите на хоросана нещо липсва, нещо не е така и тогава нашия градеж не би бил завършен.

За да бъде Хоросанът, който ние ползваме за нашия градеж – истински здрав и качествен , всяко наше чувство, всяко наше действие, всяка наша мисъл един към друг трябва да е справедлива и толерантна.

Да бъдем справедливи и толерантни един към друг Братя, за да можем с гордост да бъдем Масони .

Молбата ми към Вас скъпи Братя, е да дискутираме в посока толерантност и братско чувство, как най – правилно и в какъв обем да ги проявяваме.

АЗ ЗАВЪРШИХ

Бр. Т.Ч.

Ложа “Филипополис”

Благотворителна Акция 2013

Коледна благотворителна акция - 24 декември 2013. Чудесно е когато обединяваме своите усилия в името на доброто, без значение дали и към кое масонско пространство принадлежим....

Close